Ponuka

Ukážky šermiarskeho umenia z konca 16. a prvej polovice 17. storočia, divadelné predstavenia

Naše dominantné a maximálne flexibilné predstavenie tvorené šermiarskymi duelmi a scénkami, voľne spojenými osobou rozprávača, alebo nosnou dejovou líniou

Ukážky šermiarskeho umenia z obdobia gotiky (13. – 14. stor.) a renesancie (15. – 16. stor. ), divadelné predstavenia

Obdobná tematika ako v  predchádzajúcom predstavení,  v iných historických obdobiach, s použitím iných zbraní, techník a rekvizít, ladené humorne i poučne zároveň.

Večerné ohňové vystúpenie, fireshow

Evokácia exotického Orientu. Jeden z najatraktívnejších programov, v ktorom nechýbajú iskriace šable, krotiteľky ohňa, brušné tanečnice a ohnivá orientálna hudba.

Pirátske divadelné vystúpenia

Prostredníctvom kostýmov, zbraní, rekvizít a špeciálnych efektov, vieme diváka preniesť na loď alebo do nebezpečného pirátskeho prístavu. Drsní piráti a krásne dámy, to všetko je súčasť ojedninelého pirátskeho vystúpenia v našom podaní.

Špeciálna ponuka

Okrem horeuvedených blokov  zabezpečujeme podľa požiadaviek zákazníka aj iné aktivity, súvisiace so životom našich predkov, napr. ukážky stredovekých remesiel, jazdcov na koňoch, sokoliarov, ukážky historických strelných zbraní, remeselníkov s trhovým vybavením, dobové hostiny, program k výročiu obce, mesta, osobnosti a pod.