Hľadať: 
Jazyk:
  • eng
  • ger

kontakt

Adresa: Havrani
CORVUS ARMA
Slovinec 54
841 07 Bratislava

E - mail: havrani@havrani.sk

Tel.: 02 / 63 810 252, 257 Fax.: 02 / 63 810 250
Linky   

Linky

Historický šerm - stránky

Listy o historickom šerme na Slovensku - www.serm.sk

Magisterium - škola evropských bojových umění - www.magisterium.cz

ARMA - Asociácia renesančných bojových umení -  www.thearma.com / www.thehaca.com

Livinghistory.cz - www.livinghistory.cz

Historické zbrane

Bazár pre historický šerm (CZ) 

Otázky a odpovede o rapíre a korde (na www.arma.org)  

Wagner: Zbraně, zbroj a kostým doby husitské a předhusitské (CZ) 

Zbrane a zbroj (zamerané na 16. storočie, EN) 

Mušketa (stránky britskej living history skupiny Fairfax Battalia)

Historické kostýmy

História odievania: Braun & Schneider, 1861-1880 (EN)  

Tvorba kostýmov zo 16. a 17. storočia (EN)  

Costumer´s Manifesto (zoznam zdrojov - dobové obrázky, strihy... - ku kostýmom rozličných historických období)

Oblečenie, výzbroj a výbava z Poľska, Litvy, Uhorska a Ruska 17. storočia (EN) 

The Real Landsknecht Homepage (EN) - informácie o oblečení a výzbroji 16. storočia, vrátane strihov 

Gentlemen of Fortune - living history skupina venujúca sa pirátskej histórii 1680 - 1725, stránka obsahuje aj popis a strihy oblečenia

Max Tilke: Orientálny odev: dizjan a farby (ilustrácie s popisom v anglickom jazyku)

Thomas Hailes Lacy: Divadelné kostýmy (kniha v anglickom jazyku z 19. storočia, v plnom znení)

Augustin Challamel: História módy vo Francúzsku (anglický preklad knihy z 19. storočia, ženské odevy od galo-rímskeho obdobia po 19. storočie, v plnom znení)

História (so zameraním na Európu 16. a 17. storočia)

Vojenské vlajky z obdobia 30-ročnej vojny (DE) 

Historické vojenské vlajky a štandardy, vrátane vlajok z 30-ročnej vojny (EN)

Principle of war: vojenská vlajky a štandardy rôznych období, vrátane vlajok z 30-ročnej vojny (EN)

Renesančná kuchárska kniha 

Zaujímavé knihy

Norah Waugh: The Cut of Men's Clothes: 1600-1900 (na Amazon.com) 

Ninya Mikhaila: Tudor Tailor: reconstructing sixteenth- century dress (na Amazon.com)  

Jean Hunnisett: Period Costume for Stage & Screen: Patterns for Women's Dress 1500-1800 (na Amazon.com)

Dorothy Hartley: Medieval Costume and How to Recreate It (na Amazon.com)

Sarah Thursfield: Medieval Tailor's Assistant: Making Common Garments 1200-1500 (na Amazon.com)

Janet Arnold: Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women C1560-1620 (na Amazon.com)

History of British Costume (na Google Books - obmedzený náhľad)

Medieval Costume in England and France: 13th, 14th and 15th Centuries (na Google Books - obmedzený náhľad)

Matthew Bennett: Bojové techniky stredovekého sveta, 500 n.l. - 1500 n.l. (na Martinus.sk)

Christer Jörgenssen: Bojové techniky ranného novověku, 1500 n.l. - 1763 n.l. (na Martinus.sk)

Daniela Dvořáková: Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve (na Martinus.sk) alebo lacnejšie na PreŠkoly.sk

Gerry Embletton: Oděv a zbroj vojáka ve středověku (na Martinus.sk)

Zdeněk Čech: Drsní střed Evropy II (kniha sa venuje obdobiu 15.-19. storočia, ponúka 24 historických príbehov, na Martinus.sk)

Richard van Dülmen: Kultura a každoděnni život v ranném novověku (16.-18. století / III) (na Martinus.sk)

Richard van Dülmen: Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích (na Martinus.sk)

Norbert Ohler: Válka a mír ve středověku (na Martinus.sk)

Marie Kodinská: Každodennost renesančního aristokrata (kultúrnohistorická monografia o živote aristokracie 16. a 17. storočia)

Vladimír Dolínek: Palné zbraně (na Martinus.sk)

Eduard Wagner: Zbraně sečné a bodné (na Martinus.sk)

Graham Smith, Ian V. Hogg: Vojenské palné zbraně. Tři století vojenských zbraní (na Martinus.sk)

Petr Klučina: Zbroj a zbraně (zbroj a zbrane používané v Európe 6.-17. storočia, na Martinus.sk)

Jan Šach: Chladné zbraně (obdobie 1450-1900, na Martinus.sk)

Richard Holmes: Zbraně. Obrazové dějiny zbraní a zbroje (na Martinus.sk)

Kol.: Zbraně - mezinárodní encyklopedie (na Martinus.sk)

N.A.: Tisíc rokov maďarského vojenstva (kniha v plnom znení)

Aldo Scaglione: Knights at Court. Courtliness, Chivalry, and Courtesy from Ottonian Germany to the Italian Renaissance (kniha v anglickom jazyku v plnom znení)

Šerm a bojové techniky - dobové spisy

Genealógia nemeckých Fechtbücher (na ARMA.org)

Flavius Vegetius Renatus: Re de Militari - Vojenské inštrukcie Rimanov (anglický preklad textu z roku 390 n.l., plné znenie)

Carl von Klausewitz: Princípy vojny (anglický preklad klasickej knihy o vojenstve z 19. storočia, plné znenie)

Monsier Le Abatt: Umenie šermu: alebo, používanie kordu (anglický preklad francúzskeho textu z 18. storočia)

Richard Francis Burton: Úplný systém výcviku boja s bajonetom (kniha v anglickom jazyku z r. 1853, plné znenie)

Richard Francis Burton: Nový systém výcviku boja so sečnou zbraňou pre pechotu (kniha v anglickom jazyku z r. 1876, plné znenie)

Sealed Knot Society: Vojenský dril pre armády z obdobia anglickej občianskej vojny, 2. polovica 17. storočia (pdf verzia, v anglickom jazyku)

Povely pre výcvik boja s pikou (v anglickom jazyku)

Manuskript I.33 (cca. 1290, škola šermu mečom. Originálna verzia a preklad)

Norimberský manuskript GNM 3227a (cca. 1389, originálna verzia na Wikisource)

Majster Sigmund Ringeck (preklad do anglického jazyka na ARMA.org a originálna verzia na Wikisource)

Gladiatoria (cca. 1450)

Hans Talhofer (anglický preklad, pdf verzia, na ARMA.org)

Peter von Danzig: Manuskript 1449 (z roku 1452 neúplný anglický preklad a originálna verzia na Wikisource)

Jud Lew: Cod.I.6.4°.3 (cca 1450, originálna verzia na ARMA - PL)

Paulus Kal: Fechtbuch, gewidmet dem Pfalzgrafen Ludwig - BSB Cgm 1507 (cca 1460, originálny digitalizovaný text, Bavorská štátna knižnica)

CMG 558 (švajčiarsky fechtbuch, cca 1462, pdf verzia)

Codex Wallerstein (komentár ku kódexu v Journal of European Martial Arts, originálne listy kódexu na ARMA.com)

Solothunter Fechtbuch (originálne listy na ARMA.org)

Hans Lecküchner: Kunst des Messerfechtens (originálny digitalizovaný spis z r. 1478, a prepis v pdf verzii)

Hans von Speyer: Fechtbüch (cca 1491, preklad na AEMMA)

Manuskript 862 (cca 1500, ukážky niektorých listov na Wikipedia)

Hans Wurm: Ringbuch (1507, anglický preklad a originálne ilustrácie na ARMA.org)

Goliath Fechtbuch (1452, anglický preklad)

Albrecht Dürer (1512, anglický text a ukážka originálnych ilustrácií na ARMA.org, digitálna verzia originálu na Michigan State University)

Egenolph: Der Altenn Fechter anfaengliche Kunst (1529, výňatky z originálne verzie a preklad)

Paulus Hector Mair (cca 1540, scan originálneho textu na ARMA.org)

Joachim Meyer" Grundtliche Beschreibung der freyen Ritterlichen vnnd Adelichen kunst des Fechtens in allerley gebreuchlichen Wehren mit vil schönen vnd nützlichen Figuren gezieret vnnd fürgestellet (pdf verzia originálu z vydania z r. 1600; čiastočný prepis vydania z r. 1570, pdf verzie obrazových platní na ARMA.org)

Henrici Gunterrodt: "De veris principiis artis dimicatoriae" (1579, pdf reprodukcia pôvodných platní)

Jakob Sutor von Baden: Künstliches Fechtbuch... (1610, pdf verzia originálu)

Fiore dei Liberi: Flos Duellatorum (1410, originálne listy na ARMA.org, popis manuskriptu v anglickom jazyku, štúdia o manuskripte a autorovi na ARMA.org, digitálna verzia originálneho manuskriptu, čiastočné preklady do anglického jazyka na stránkach The Exiles.com)

Fillippo Vadi: De Arte Gladiatoria Dimicandi (1485, originálne listy a anglický preklad na ARMA.org)

Pietro Monte (1509, informácie o majstrovi a jeho spisoch na ARMA.org)

Antonio Manciolino: Opera Nova... (1531, pdf verzia originálu)

Achille Marozzo: Opera Nova (1536, listy z originálu na stránkach ARMA.org, prepis do taliančiny, a pdf verzia originálu manuskriptu)

Camillo Agrippa: Trattato di Scienza d'Arme (1568, pdf verzia originálu,  prepis iného spisu na Project Guttenberg, obrázky z originálu na AMRA.org, ďalšia pdf verzia orignálu)

Giacomo di Grassi (1570, digitálna verzia listov na ARMA.org, pdf verzia originálu spisu)

Salvator Fabris: Sienz e Practica d Armehttp://www.thearma.org/Manuals/Fabris/book1/fabris_book1.htm (1606, digitálna verzia listov na ARMA.org, pdf verzia originálu)

Ridolfo Capo Ferro (1610, anglický preklad spisu, digitálna verzia listov na ARMA.org)

Le jeu de la hache (cca 1400, anglický preklad a komentár na ARMA.org, komentár a historické pozadie)

La noble science des joueurs d'espee (1528, francúzsky prepis)

Henry de Sainct-Didier: Traité contenant les secrets du premier livre de l’épée seule, mère de toutes les armes, qui sont épée, dague, cappe, targue, bouclier, rondelle, l’espée deux mains, et les deux espées, avec ses pourtraictures… (1573, pdf verzia originálneho manuskriptu, stručné zhrnutie v angličtine)

Girard Thibault d'Anvers: Académie de l'epee, ou se démontrent par reigles mathématique, sur le fondement d'un cercle mysterieux, la theorie et pratique des vrais et jusqu'a present incognus secrets du maniement des armes, à pied et a cheval (1623, digitálne reprodukcie obrazovej časti, 42 grafík, kniha možno v anglickom preklade v modernom vydaní kúpiť na Amazon.com, v zóne prístupnej pre členov ju má aj ARMA.org)

Monsieur L'Abbat: The Art of Fencing, or, the Use of the Small Sword (1734, originál dostupný v rozličných formátoch na Project Guttenberg)

Manuskript 39564 (15. storočie, komentár a prepis na stránkach ARMA.org)

Manuskript 3542 (Harleian) (15. storočie, poznámky a prepis na stránkach ARMA.org)

George Silver: Paradoxes of Defense (1599, prepis do modernej angličtiny, plus prepis spisu Brief instructions upon my paradoxes of defence, preklad tých istých spisov do modernej angličtiny na ARMA.org - Paradoxes... a Brief Instructions..., v zóne pre členov dostupná aj pdf verzia originálu)

Joseph Swetnam: Schoole of the Noble and Worthy Science of Defence (1612, prepis časti spisu na ARMA.org)

Sir William Hope: Complete Fencing Master (1691-1692, kompletný prepis spisu, pdf verzia originálu plus ďalšie tri spisy dostupné pre členov na ARMA.org)

John Godfrey: A Treatise Upon the Useful Science of Defence, Connecting the Small and Back-Sword (1747, digitálna verzia originálu)

Alfred Hutton: Cold Steel, A Practical Treatise on the Sabre (1889, plná pdf verzia)

Alfred Hutton: Old Swords-play (1892, plná pdf verzia)

Henry Angelo: Hungarian & Highland Broad Sword (18. storočie, plná pdf verzia)

René d'Anjou: Le Livre des tournois (cca 1460, moderný anglický preklad)

http://www.thearma.org/pdf/HungarianHighlandBroadsword.pdf

 

clanky

11 / 6 / 2015

Šermiarske utorky na Starej radnici 2015
Pozývame vás na šermiarsko-divadelné vystúpenia na nádvorí Starej radnice v Bratislave. Počas júla a augusta, každý utorok od 18:30 - 20:00.[Zobraziť článok]

3 / 2 / 2015

Predstavenie Prekliate mesto
Pozývame vás na premiéru predstavenia Prekliate mesto - príbeh lásky v nesprávnom čase, vyrozprávaný najznámejšími muzikálovými skladbami, umocnený akčnými scénami. [Zobraziť článok]

20 / 10 / 2014

Turnaj Havranov v historickom šerme 2014
V sobotu, 21. novembra, sa bude konať tradičný turnaj Havranov v historickom šerme. [Zobraziť článok]

diskusne fora


Odkazovač (407)
Posledný príspevok (13.10.2013)

Nábor nových členov - vaše otázky (11)
Posledný príspevok (6.10.2015)