Hľadať: 
Jazyk:
  • eng
  • ger

kontakt

Adresa: Havrani
CORVUS ARMA
Slovinec 54
841 07 Bratislava

E - mail: havrani@havrani.sk

Tel.: 02 / 63 810 252, 257 Fax.: 02 / 63 810 250
Články o histórii    Účinnosť bodov a sekov

Účinnosť bodov a sekov

 

„...a všetkým účastníkom pripomínam, že hodnotenie je prísne subjektívne a ako zásah sa počíta len to, čo vidíme.“

- takmer obligátny začiatok každého turnaja v historickom šerme kordom

Rozhodca 1: „Podľa mňa to bola iba priložená čepeľ.“

Rozhodca 2: „Dotlačil ju tam, bol by to zásah.“

Hlavný rozhodca: „Páni, tak oba zásahy anulujeme, a ideme ešte raz.“

- takmer reálna scéna z ktoréhokoľvek turnaja v historickom šerme kordom

 

Snaha o objektívnosť turnaja v historickom šerme kordom naráža na minimálne dve zásadné prekážky. Pozornosť a objektívnosť rozhodcov v tomto prípade nebudeme riešiť. Zamerajme sa na otázku účinnosti zásahov – kedy sa môže bod či sek považovať za „zásah“ a dokedy je to len priloženie čepele či neškodný škrabanec?

Najspoľahlivejšou metódou by bolo samozrejme testovanie na ľudskom tele, čo však nie je z právnych a etických dôvodov možné. Užitočné informácie však možno nájsť aj v odbore súdneho lekárstva. Na stránkach Academie d´Espee je reprodukovaný článok Dr. Bernarda Knighta Some Medicolegal Aspects of Stab Wounds ktorý vyšiel v roku 1976 v Legal Medicine Annual. Ako patológ mohol svoje pokusy robiť na mŕtvolách a priblížiť sa tak reálnym podmienkam.

Podľa Dr. Knighta, pri veľmi ostrom noži je potrebná na prerazenie pokožky na torze sila v rozmedzí jedného až troch kilogramov (v tomto prípade ide o prebodnutie pri pomalom priložení, nie rýchlom bode). Najdôležitejším faktorom je ostrosť čepele. Maximálne ostrej stačí na preniknutie kožou asi pol kilogramu, pri aj miernom zatupení to rastie na tri až päť kilogramov. Ak je čepeľ veľmi tupá, nie je možné pokožky silou jednej ruky preraziť. Pri testoch v Academie d´Espee sa pri sile cca 2,25 kilogramu ohla športová čepeľ o asi 5 centimetrov (tento pokus je jednoduché overiť). Z toho by bolo možné usudzovať, že ak sa pri bode ohne čepeľ minimálne o 5 centimetrov, bola vyvinutá dostatočná sila na to, aby prenikla pokožkou (a to aj pri mierne zatupenej zbrani).

Lenže v experimente Dr. Knighta bol zatiaľ tlak vyvíjaný pomaly. Keď bol do experimentu zavedený aj faktor rýchlosti bodnutia (čo omnoho viac zodpovedá realite súboja), výsledok sa dramaticky zmenil. Pri rýchlosti niekoľko metrov za sekundu nastávala penetrácia tak rýchlo, že prístroj merajúci tlak nezaznamenal prakticky žiadne hodnoty. Dr. Knight to vysvetľoval ako následok inercie pružinového systému, takže nôž sa nezačal pohybovať relatívne k rúčke aparátu (čo by zaznamenalo tlak) predtým, ako prenikol hlboko do tela. Zatupenie čepele výsledky opäť zmenilo, záverom však bolo, že ľahkosť penetrácie je ovplyvnená predovšetkým rýchlosťou dopadu čepele. Rapier s ostrou čepeľou teda prenikne cez pokožku predtým, ako sa stihne ohnúť.

Podľa Dr. Knighta závisí odolnosť rôznych častí tela voči penetrácii omnoho viac od tkaniva pod pokožkou, než od kože ako takej. Oblasť medzi rebrami bolo možné prebodnúť omnoho ľahšie, než hornú časť brucha, pretože tkanivo medzi rebrami je tesne natiahnuté a koža nemá kde ustúpiť. Prebodnutie bolo ľahšie aj v oblastiach veľkých svalov, ako sú stehná, ktoré vytvárali koži pevný podklad.

Dr Knight robil pokusy na mŕtvych telách, nie živých, hýbajúcich sa ľuďoch, ktorých svaly sa napínajú a pohybujú. Pri boji budú svaly brucha a iných mäkkých častí tela s veľkou pravdepodobnosťou napäté a budú vytvárať pevný podklad pokožke, podobne ako je to v medzirebrovom priestore. A pokiaľ ide o hrudník ako taký, pravdepodobne nemá praktický význam zamýšľať sa nad možnosťou zastavenia bodu na kosti. Plocha medzi rebrami je rovnaká, alebo väčšia, než plocha rebier, okrem toho oválny prierez kosti pravdepodobne zvedie čepeľ do voľného priestoru.

Pokiaľ ide o hĺbku bodu, Dr. Knight tvrdí: „Keď už nôž prenikne pokožkou, nie je potrebné aplikovať žiadnu ďalšiu silu na to, aby spôsobil rýchlu penetráciu tkanív pod pokožkou... (P)rekročenie hranice (keď čepeľ prenikne pokožkou) vedie k tomu, že nôž rýchlo prenikne hlboko do tela, dokonca aj v prípade, že sa osoba, ktorá bodala, pokúšala povoliť tlak v momente, keď cítila prerazenie odporu (pokožky).“ Podľa autorov z Academie d´Espee z toho vyplýva, že ak bodnete dostatočne silno na to, aby ste prešli pokožkou, bodnete dosť silno na zabitie.

Na základe článku Dr. Knighta robili autori článku vlastné pokusy. Ľudské telo simulovali pásmi surovej kože, ktoré boli na niekoľko hodín namočené vo vode. Kontrolný experiment ukázal, že na prebodnutie takto namočenej kože bol potrebný asi rovnaký tlak, aký Dr. Knight uvádzal pri ľudskom tele.

Pri použití veľmi ostrého ľahkého rapiera (čepeľ 1,25 x 0,46 cm v mieste záštity) prebodol kožu pri pomalom pohybe tlak asi 4 kg, pri rýchlom (výpad) asi 0,75 kg. So širším, menej ostrým rapierom (3,8 x 0,47 cm) bolo potrebných 2,75 kg pri pomalom tlaku a 2,5 kg pri rýchlom bode. (Ako bolo spomínané vyššie, na ohnutie športovej čepele o 5 cm je potrebných asi 2,25 kg.)

Rovnakým spôsobom sa pokúsili odmerať účinnosť seku. Namočená koža bola natiahnutá okolo zakriveného povrchu. Vyvinutú silu nebolo možné úplne objektívne odmerať, ale pri ťahanom seku so subjektívne odhadnutou silou 2-2,5 kg bolo dosiahnuté preseknutie asi 12,5 cm. To by určite stačilo na nepeknú ranu na tele.

Ako dôležitý faktor sa ukázal smer dopadu hrotu. Ak nedopadol priamo, ale bol k telu priložený šikmo a pritlačený (ako pri „tlmenom“ bode), nedokázal kožou preniknúť ani pri ohnutí čepele o 45 až 20 cm. Ak bol priložený hrot po koži potiahnutý, nespôsobil hlboký sek, len poškriabanie.

(rd)

Zdroj:

Iolo FitzOwen, Christian Richard Dupré : The Science and History of Rapier Wounds and Deaths (na stránkach Academie d´Espee - http://www.mindspring.com/~aedan/blowcall.htm)

Ďalšie informácie o účinnosti sekov je možné nájsť v článku J. Clementsa, súčasného riaditeľa americkej ARMA, What Makes an Effective Sword Cut? (http://www.thearma.org/essays/howacutworks.htm)

Suvisiace clanky:

Duely – časť prvá
Duely – časť druhá

Suvisiace diskusie:

Odkazovač

clanky

11 / 6 / 2015

Šermiarske utorky na Starej radnici 2015
Pozývame vás na šermiarsko-divadelné vystúpenia na nádvorí Starej radnice v Bratislave. Počas júla a augusta, každý utorok od 18:30 - 20:00.[Zobraziť článok]

3 / 2 / 2015

Predstavenie Prekliate mesto
Pozývame vás na premiéru predstavenia Prekliate mesto - príbeh lásky v nesprávnom čase, vyrozprávaný najznámejšími muzikálovými skladbami, umocnený akčnými scénami. [Zobraziť článok]

20 / 10 / 2014

Turnaj Havranov v historickom šerme 2014
V sobotu, 21. novembra, sa bude konať tradičný turnaj Havranov v historickom šerme. [Zobraziť článok]

diskusne fora


Odkazovač (407)
Posledný príspevok (13.10.2013)

Nábor nových členov - vaše otázky (11)
Posledný príspevok (6.10.2015)